Tag – ortalama-stok-seviyesi

Stok kontrolu

Stok bulundurma sonucunda işletme çeşitli giderlere katlanmaktadır. Bunlardan önemlileri tedarik pirimleri, vergiler, kırılma, bozulma, kayıplar, depo kirası, aydınlatma, ısıtma, bekçilik ücretleri ve muhasebe kayıtlarında bulunmayan, fiili bir masraf olmayan stok atıl halde bulundurulan sermaye maliyeti vs. dir. Bu giderlerin özelliklerine, önem derecelerine göre öz olarak değinelim. Sermayenin stok yatırımlarında hareketsiz bırakılması, sağlanması mümkün olan bir […]

© 2014 Bimomak Bilişim - Hızlı Satış Programı I Barkod Programı I Barkod Sistemi I Market Programı I Fatura ProgramıI Barkod Sistemleri I Stok Programı

Frontier Theme